ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co
550,000تومان
1 سال
550,000تومان
1 سال
550,000تومان
1 سال
.me
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.online
750,000تومان
1 سال
750,000تومان
1 سال
750,000تومان
1 سال
.pro
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
.pw
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.shop
699,000تومان
1 سال
699,000تومان
1 سال
699,000تومان
1 سال
.xyz
29,500تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.com
199,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.net
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
.org
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
.biz
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
.info
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
.ir
4,900تومان
1 سال
4,900تومان
1 سال
4,900تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains